Laser Marking

Лазерното гравиране и маркиране е безконтактен, бърз, изключително точен и прецизен процес за дълготрайно нанасяне на лога, серийни номера, баркодове, текстови надписи и др. Той превъзхожда всички останали методи със своята гъвкавост и бързина при ниски производствени разходи.

Маркиращите лазерни системи на Пулслайт са изключително подходящи за качествено гравиране на метали, пластмаси, полимери, керамика, кожи, дърво и др. Поради високото качество на отделните компоненти в лазерната система ( лазер, позиционираща глава, X-Y маса, софтуер и обучен и опитен персонал).

Пулслайт може да предложи най-качественото лазерно гравиране на пазара.

Нашето лазерно гравиране намира широко приложение в рекламата, машиностроенето, електрониката, медицината, военната промишленост и др.

За повече информация се свържете с Атанас Атанасов на телефон 0888-946-536

104-0423_IMG